Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

O soutěži - historie a vize

Soutěž vznikla v roce 1996 jako doprovodný program ke stavebnímu veletrhu FOR ARCH a jako podpora řemesla v České republice a svou funkci plní až do dnešního dne. Během své historie a vývoje se princip soutěže ustálil na pěti postupových kolech a finále při veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO Letňany. Soutěží se zejména v oborech zedník a truhlář. Při finále je na programu též soutěž kameníků a kamenosochařů. V současné době v sobě projekt SUSO našel další tvář a tím je MARKETINGOVÝ NÁSTROJ, který dokáže aktivně zacílit na cílovou skupinu mladých řemeslníků (budoucích mistrů/živnostníkú) a školy. Od roku 2013 se SUSO stalo projektem česko-slovenským, neboť jednou ze zastávek postupových kol se stala Nitra, kde se utkají zástupci slovenského řemesla.

 

Původní název Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO zněl Soutěž učňů stavebních oborů. Od toho také byla odvozena známá zkratka SUSO. Název vydržel až do 13. ročníku. Od čtrnáctého ročníku byla soutěž přejmenována na Soutěžní přehlídku řemesel SUSO a o rok později vznikl aktuální název přidáním slova „stavebních“. 

Soutěž v číslech

 • Existuje od roku 1996
 • Od té doby se soutěže zúčastnilo přes 5000 vybraných žáků
 • Průměrný počet přihlášených škol v jednom ročníku je 82
 • Průměrně se jednoho ročníku zúčastní okolo dvou stovek žáků
 • Soutěž doprovázelo a dále na školách propagovalo více než 1700 pedagogů
 • Generální partner, společnost Wienerberger, s.r.o. provází soutěž od roku 1997

Vize

Formou popularizace stavebních řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o stavební řemeslné obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat ve všech regionech ČR základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.

EuroSkills

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel byla v roce 2010 Hospodářskou komorou ČR zahrnuta mezi partnery soutěže CzechSkills, národního kola celoevropské soutěže EuroSkills. Vítěz finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO získal právo nominace do širšího výběru k účasti na mezinárodním finále soutěže EuroSkills a to v následujících řemeslech – zedník, truhlář, kameník a montér suchých staveb. Od roku 2011 je projekt CzechSkills zastaven.

A co je soutěž EuroSkills?

Mezinárodní soutěže EuroSkills představují novou inovativní platformu pro prezentaci a zvyšování kvality odborných dovedností. Jsou příležitostí pro celou Evropu ukázat fakt, že odborné dovednosti jsou nejen produktem odborného vzdělávání, ale důležitým prostředkem konkurenceschopnosti a prosperity každého státu. Soutěže EuroSkills zdůrazňují důležitost odborných dovedností a svým konceptem vytvářejí prostor pro zvyšování zájmu po odborném vzdělávání jako dobré volbě pro pracovní uplatnění.

 

Soutěžní podmínky - Disciplíny

 

DISCIPLÍNY PRO ROČNÍK 2017/2018

OBOR TRUHLÁŘ

Teoretický test
První částí soutěže je teoretický test, který se skládá ze 42 otázek.
Složení otázek

 • otázky z učiva 2. ročníku oboru truhlář a BOZP,
 • otázky týkající se společností Houfek, Mafell, DeWalt, Ramia
 • otázky týkající se časopisu Dřevařský magazín,
 • otázky týkající se VOŠ a SPŠ Volyně,

 

Test AMSP

Jedná se o 7 otázek, které připravila Asociace malých a středních podnikatelů. 

 

Praktické disciplíny


Dřevařský magazín V praktické části soutěžící vyrábí solitérní kus nábytku, dle zadání předsedy poroty Libora Malého. Zadání je na výkrese ve formátu A3 nebo A4. Zadání je vypracováno jako dvoudenní.

Během praktické disciplíny je hodnocena také kvalita ručního zpracování spojení čepu a dlabu, těsnost spojení a celková kvalita výrobku.

 

Mafell

Disciplína Houfek spočívá v broušení dílců na širokopásové brusce BULDOG a ovládání dlabačky. Soutěžící se nejdříve se stroji seznámí v podobě instruktáže a poté sami předvedou, zda jsou schopni širokopásovou brusku i dlabačku k práci použít. Úkolem je samostatná kalibrace dílců na daný rozměr a příprava dlabů.

 

Mafell

Dvojice pracuje se stroji Mafell pod vedením odborníka. Hodnotí se v průběhu práce tyto body - formátování hranolů, řezání pod úhly, podélné řezání, řezání šikmin příčné a ovládání pily.


OBOR ZEDNÍK

Teoretický test
První částí soutěže je teoretický test, který se skládá z 35 otázek.
Složení otázek

 • otázky z učiva 2. ročníku oboru zedník,
 • otázky o společnosti Wienerberger, s.r.o. a jeho produktu,
 • otázky o společnosti Xella, a.s. a jejího produktu,
 • otázky o společnosti LB Cemix, s.r.o. a jeho produktu,
 • otázky o společnosti Schiedel, s.r.o. a jeho produktu,

 

Test AMSP

Jedná se o 7 otázek, které připravila Asociace malých a středních podnikatelů. 

 

Praktické disciplíny


Wienerberger

Zdění technologií systém POROTHERM. Jedná se o stavbu skeletu rohu zdi s ostěním dle zadání. Před stavbou probíhá komentovaná ukázka lepení lícových pásků, které je rovněž v zadání. 

 

YTONG

Zdění materiálem YTONG, skelet rohu se zkosenou zdí. 

 

Stavba komínového systému Schiedel

 

Cemix

Nanášení šlechtěných omítek včetně komentované ukázky doprovázení krátkým testem. 

 

Zadání je vypracováno jako dvoudenní. Hodnocení praktické části je zaznamenáváno do tabulky, která bude vyvěšena v prostorách soutěže. Námitky k hodnocení porotců, lze uplatnit 15 minut po ukončení časového limitu k soutěžnímu zadání.O soutěži


ZÁKLADNÍ BODY O SOUTĚŽI SUSO

Organizace

Veškeré informace týkající se konkrétních postupových kol nebo finále jsou ke stažení v sekci Kalendář kol.

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO je zaměřena na řemeslnou zručnost, která je cílena primárně na žáky druhých ročníků škol se zaměřením na soutěžní obory. Do soutěže lze přihlásit i žáky ročníku prvního. Principem jsou postupová kola, ze kterých existuje cesta do finále.
Postupové kolo soutěže je dvoudenní, rozdělené na část teoretickou a praktickou. V oboru zedník soutěžící pracují na 5 soutěžních disciplínách. Truhláři po dva dny pracují společně výrobě solitérního kusu nábytku a zúčastní se disciplíny se širokopásovou bruskou Buldog a s elektrickými pilami Mafell.

Praktická část

 • obor zedník probíhá na určené výstavní ploše areálu
 • obor truhlář probíhá na určené výstavní ploše areálu

Orientační časy praktické části:
První den: 9.30 – 17.45
Druhý den: 8.00 – 15.30
Teoretickou část mají oba obory zvlášť v délce cca 15 minut.

Konkrétní zadání pro praktickou část obdrží soutěžící od odborné poroty těsně před praxí. Zároveň budou porotou seznámeni s kritérii hodnocení jejich prací a s dalšími informacemi. Zadání úkolu je ve formě technických výkresů zpracovaných odbornou porotou.

Soutěžní obory

postupová kola/dvoudenní:

 • zedník
 • truhlář

*finálové kolo/čtyřdenní:

 • zedník
 • truhlář
 • kameník, kamenosochař

*U finále mohou soutěžit nebo být prezentovány další řemeslné obory jako montér suché výstavby, pokrývač, čalouník a další.

Vstup do areálu výstaviště

Ke vstupu na dané výstaviště se vystavují kartičky SUSO, které jsou osobně předány na společném srazu před výstavištěm nebo během registrace soutěže.
Při vjezdu do areálu je třeba se vždy hlásit nebo legitimovat jako účastníci soutěže SUSO, kontroly u vjezdu do areálu budou mít k dispozici mustr kartiček SUSO. Nářadí soutěžících bude možné uložit v uzamykatelných místnostech, které budou přiděleny po příjezdu.

Registrace

Čas a místo registrace je vždy upřesněno v PROGRAMU soutěže.
Požadované doklady k registraci:

 • občanský průkaz,
 • učňovská knížka nebo potvrzení o studiu ve DRUHÉM ROČNÍKU nebo PRVNÍM ROČNÍKU, (údaje přihlášeného na obou dokladech se musí shodovat)
 • pro postupové kolo soutěže SUSO musí být student zapsán ve 2. ročníku nebo v 1. ročníku,
 • pro finálové kolo soutěže SUSO oborů truhlář, zedník a kameník a kamenosochař musí být studenti zapsáni ve 3. ročníku, případně ve 2. ročniku. V případě, že student při registraci nesplní výše uvedené podmínky, nemůže být dle regulí do soutěže zapsán.
 • „Smlouva o výpůjčce“ pro obor truhlář, s vyplněnou smlouvou bude složena vratná záloha ve výši 2000 Kč za zapůjčení dvou poděráků, vrtáku a vrtačky DeWalt,
 • za dovezení školních výrobků oboru truhlář, obdrží škola k podpisu „Dohodu o převzetí věci“ budou předány stravenky pro soutěžící,
 • podepsán „Kodex chování pedagogů“, (viz Kodex chování pedagogů)
 • vybrány podepsané formuláře o dodržování Pokynů k dodržování bezpečnosti práce na výstavišti,
 • vybrány podepsané formuláře o dodržování Pokynů k dodržování bezpečnosti práce při manipulaci s elektrickým nářadím DeWalt a Mafell,
 • proti podpisu pedagoga obdrží soutěžící dvojice stravné ve formě stravenek nebo budou za toto stravné zajištěny obědy v místě soutěže,
 • losování porotců pro obor truhlář z řad pedagogů (pouze v případě, že nebude organizačně zajištěn nezávislý porotce)

Ubytování soutěžících

Ubytování v den soutěže včetně snídaně je vždy v místě soutěže zajištěno a hrazeno organizátorem. V případě, že soutěžící budou žádat o ubytování už den před soutěží, organizátor zajistí pro první noc pouze rezervaci a pro druhou noc rezervaci i s úhradou. Při ubytování je nutné předkládat občanský průkaz. Veškeré bližší informace ohledně ubytování jsou zasílány společně s propozicemi anebo jsou k dohledání v sekci PROGRAM.

Stravování

Stravování pro soutěžící je zajištěno prostřednictvím stravenek Sodexho Pass v hodnotě 50,- Kč/ ks a v počtu 3 ks/žák při postupovém kole, 7 ks/žák při finále. Stravenky jsou přiděleny během registrace proti podpisu pedagogického doprovodu. Druhou možností je, že organizátor zajistí obědy v místě soutěže. V tom případě nebudou stravenky soutěžícím vydány.

Pojištění soutěžících

Soutěžící jsou pojištěni proti úrazu na základě vyplněných údajů ze závazné přihlášky (tj. nutnost uvedení data narození, které se při registraci ověřuje). Při změně soutěžících je nutno ověřit změnu účastníka opět občanským průkazem. Případné změny soutěžících je nutné konzultovat s organizátory soutěže předem.

Doprovod

Žáci, kteří přijedou podpořit své spolužáky ze soutěžících škol, budou mít zajištěn vstup spolu s učiteli zdarma!!! Je ale nutné předem informovat pořadatele, v jakém počtu, kdy a ze které školy žáci přijedou. Vstup je umožněn na základě zaslání elektronického jmenného seznamu na kontaktní osobu pořadatele.

Slavnostní ceremoniál a ocenění

Slavnostní vyhlášení je na programu v závěrečný den soutěže v čase specifikovaném v programu jednotlivých kol. Ceremoniál slovem provede moderátor. Organizátor vyhlásí a diplomem odmění pouze první tři nejlepší družstva z každého oboru. Školy vítězných družstev obdrží cenu „Hvězda postupového kola“, vyrobenou skláři ze SPŠ sklářské v Kamenickém Šenově. Ve finále si nejlepší školy každého oboru odvezou cenu „Hvězda ročníku“ z dílny kameníků ze Akademie-VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou. Školy získávají ceny od mediálních partnerů soutěže, (viz. Ceny mediálních partnerů)

Soutěžící na prvním a druhém místě obdrží finanční odměnu, která bude předána organizátory proti podpisu doprovázejícího pedagoga ihned po ukončení vyhlášení výsledků. Při postupových kolech je finanční odměna určena pro první dvě dvojice každé profese.

Vítězná dvojice si odnese 3.000,- Kč a druzí v pořadí 2.000,- Kč. Finanční odměnu za soutěžící převezme jejich pedagogický doprovod. Finanční odměna pro nejlepší finálové dvojice: 1. místo – 5.000,- Kč, 2. místo – 3.000,- Kč, 3. místo – 1.000,- Kč.


Školy vítězných družstev ve finále získávají možnost nominovat do jednoho postupového kola v nadcházejícím ročníku dvě družstva vítězného oboru.Facebook