Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Soutěžní podmínky - Disciplíny


DISCIPLÍNY PRO ROČNÍK 2017/2018

OBOR TRUHLÁŘ

Teoretický test
První částí soutěže je teoretický test, který se skládá ze 42 otázek.
Složení otázek

  • otázky z učiva 2. ročníku oboru truhlář a BOZP,
  • otázky týkající se společností Houfek, Mafell, DeWalt, Ramia
  • otázky týkající se časopisu Dřevařský magazín,
  • otázky týkající se VOŠ a SPŠ Volyně,

 

Test AMSP

Jedná se o 7 otázek, které připravila Asociace malých a středních podnikatelů. 

 

Praktické disciplíny


Dřevařský magazín V praktické části soutěžící vyrábí solitérní kus nábytku, dle zadání předsedy poroty Libora Malého. Zadání je na výkrese ve formátu A3 nebo A4. Zadání je vypracováno jako dvoudenní.

Během praktické disciplíny je hodnocena také kvalita ručního zpracování spojení čepu a dlabu, těsnost spojení a celková kvalita výrobku.

 

Mafell

Disciplína Houfek spočívá v broušení dílců na širokopásové brusce BULDOG a ovládání dlabačky. Soutěžící se nejdříve se stroji seznámí v podobě instruktáže a poté sami předvedou, zda jsou schopni širokopásovou brusku i dlabačku k práci použít. Úkolem je samostatná kalibrace dílců na daný rozměr a příprava dlabů.

 

Mafell

Dvojice pracuje se stroji Mafell pod vedením odborníka. Hodnotí se v průběhu práce tyto body - formátování hranolů, řezání pod úhly, podélné řezání, řezání šikmin příčné a ovládání pily.


OBOR ZEDNÍK

Teoretický test
První částí soutěže je teoretický test, který se skládá z 35 otázek.
Složení otázek

  • otázky z učiva 2. ročníku oboru zedník,
  • otázky o společnosti Wienerberger, s.r.o. a jeho produktu,
  • otázky o společnosti Xella, a.s. a jejího produktu,
  • otázky o společnosti LB Cemix, s.r.o. a jeho produktu,
  • otázky o společnosti Schiedel, s.r.o. a jeho produktu,

 

Test AMSP

Jedná se o 7 otázek, které připravila Asociace malých a středních podnikatelů. 

 

Praktické disciplíny


Wienerberger

Zdění technologií systém POROTHERM. Jedná se o stavbu skeletu rohu zdi s ostěním dle zadání. Před stavbou probíhá komentovaná ukázka lepení lícových pásků, které je rovněž v zadání. 

 

YTONG

Zdění materiálem YTONG, skelet rohu se zkosenou zdí. 

 

Stavba komínového systému Schiedel

 

Cemix

Nanášení šlechtěných omítek včetně komentované ukázky doprovázení krátkým testem. 

 

Zadání je vypracováno jako dvoudenní. Hodnocení praktické části je zaznamenáváno do tabulky, která bude vyvěšena v prostorách soutěže. Námitky k hodnocení porotců, lze uplatnit 15 minut po ukončení časového limitu k soutěžnímu zadání.Facebook